Träningsglädje TALKS

Sara (http://www.traningsgladje.se) pratar med terapeuten Maria Idänge om ett blogginlägg som väckt en del tankar och kommentarer. Diskussionen grundar sig i citatet "livet är inte vad som händer oss utan hur vi hanterar det".

Direct download: POD_43_final_-_2014-09-08_19.00.m4a
Category:general -- posted at: 10:09am PST