Träningsglädje TALKS

"If you want your blog to be your business - treat it as a business". Detta avsnitt handlar  om nyckelfaktorer som tar din blogg från hobby till företag.

Direct download: Pod_39_-_2014-08-04_13.58.m4a
Category:general -- posted at: 5:49am PST