Träningsglädje TALKS

Sara, http://www.traningsgladje.se pratar drivkraft med Staffan som nyss sprungit 25 mil. Varför gör man det? Varifrån kommer drivkraften? ...och hur gick det?

Direct download: POD_41_complete_-_2014-08-26_17.46.m4a
Category:general -- posted at: 10:32am PST