Träningsglädje TALKS

Svallvågorna efter Underbara Claras instagrambild blev enorma. Står helsohetsen upp oss i halsen så till den grad att vi inte klarar av en bild på instagram utan att kräva triggervarning. Kanske är vi bara ena lata jävlar?

Direct download: pod_57_-_2015-05-23_11.46.m4a
Category:general -- posted at: 2:50am PST