Träningsglädje TALKS

Sara och Strongday.se har precis sprungit 11 km Hill Run i Cyprus international 4 day challenge. Hur går det? Vad är det för "preparat" vi testat? Och hur är det med Cyprioterna? 

Direct download: POD_22.m4a
Category:general -- posted at: 4:27am PST