Träningsglädje TALKS

Sara från bloggen Träningsglädje gör en fortsättning på avsnittet i P1-programmet OBS Magasin som heter "Stark är det nya smala". Hon tycker att programmet från Sveriges Radio haltar - i det här avsnittet av Träningsglädje Talks tar hon av offerkoftan och pratar träningsfeminism. 

Direct download: pod_59_obs_magasin_stark_r_det_nya_smala_-_2015-06-29_20.47.m4a
Category:general -- posted at: 11:54am PST