Träningsglädje TALKS

Sara Rönne, Traningsgladje.se, och Annika, Strongday.se, pratar tankar med tvång, pengar, kriser, instastress och annat som pågår i hjärnan.

Direct download: pod_63_annika_-_2015-08-22_23.06.m4a
Category:general -- posted at: 2:13pm PST