Träningsglädje TALKS

Sara pratar om att våga välja, och att göra det med mod. May your choices reflect your hopes, not your fears. 

Direct download: POD_29.m4a
Category:general -- posted at: 10:47pm PST