Träningsglädje TALKS

Sara och jessicaclaren.com pratar tränarrollen; som PT och gruppträningsinstruktör. När är man en bra tränare?

Direct download: pod_36.m4a
Category:general -- posted at: 2:25pm PST