Träningsglädje TALKS

Sara pratar upp- och nedgångar och tacksamhet.

Direct download: POD_9.m4a
Category:general -- posted at: 3:26pm PST

Sara pratar sommar, sol - och träning!

Direct download: POD_8_sommar.m4a
Category:general -- posted at: 4:34am PST

1