Träningsglädje TALKS

Sara pratar hälsa med sin personliga hälsoidol Ann-Sofie Forsmark (som skriver bloggen Runners Love på Fitness Lifestyles sajt) och undrar varför det är så svårt med hälsa när det också är så enkelt.

Direct download: POD_18_NY.m4a
Category:general -- posted at: 5:20am PST

Sara pratar om det sorgliga med hälsotrenden.

Direct download: POD_17.m4a
Category:general -- posted at: 12:27pm PST

1