Träningsglädje TALKS

Vi känner alla rädsla, nervositet, skam eller tveksamhet. Men det är hur vi förhåller oss till det som gör skillnad. En skillnad som i sig gör skillnad.

Direct download: POD_31.m4a
Category:general -- posted at: 11:54am PST

1