Träningsglädje TALKS

Om Gud och Paulus och några av de andra, och så Stockholms rockstjärnor i kyrkans regi. Sara, http://www.traningsgladje.se, nosar på existensiell hälsa med Maria Idänge, entreprenör och blivande präst.

Direct download: pod_51_final_-_2015-02-01_22.05.m4a
Category:general -- posted at: 1:16pm PST

1