Träningsglädje TALKS

Sara, http://www.traningsgladje.se utvärderar livet med Annika, http://www.strongday.se. När är man som mest lycklig? Är det såhär livet är?

Direct download: POD_53_final_-_2015-03-28_23.02.m4a
Category:general -- posted at: 3:10pm PST

Direct download: pod_52_final.m4a
Category:general -- posted at: 5:34pm PST

1